Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

Tyn Tũn
Mon May 16, 2011 9:16 pm
Tyn Tũn
Tyn Tũn

●Cool-Member●

Moderator là người trực tiếp quản lý thành viên và các box trong diễn đàn.

Điều 1: Một box chỉ được có tối đa 4 mod. Một nick chỉ được làm mod ở tối đa 3 box. Một số box đặc biệt không cần điều hành viên.

Điều 2: Đọc hết các Bài Viết viết tại khu vực mình quản trị (nếu cảm thấy không đủ sức và thời gian có thể xin thêm người phụ giúp và phân chia công việc). Chấp hành nghiêm túc nội quy chung và nội quy riêng của từng box.

Điều 3: Online ít nhất 1 lần/tuần.

Điều 4: Quyền xóa/chuyển bao gồm : Xoá/chuyển các Bài Viết viết không đúng khu vực hoặc vi phạm nội quy; Xoá Bài Viết viết không cần phải thông báo; Xoá chủ đề có thể lựa chọn có thông báo hay không.

Điều 5: Trừ điểm và treo nick thành viên với những trường hợp vi phạm nặng các điều luật về gửi Bài Viết. Cộng/trừ điểm phải ghi rõ lí do có thể lựa chọn gửi PM/email thông báo hay không. Bắt buộc phải gửi email thông báo khi treo nick thành viên.

Điều 6: Sửa chữ ký, sửa khẩu hiệu, xóa hình đại diện của những thành viên vi phạm. Bắt buộc phải có PM thông báo trước khi sửa.

Điều 7: Các mod của một box có quyền thảo luận, thống nhất để đưa ra nội quy riêng cho box của mình. Nội quy này không được phủ định nội quy của Diễn Đàn, chỉ có tác dụng bổ trợ, mang tính chất riêng, đặc trưng cho từng box.

Điều 8: Giới thiệu người có khả năng cho Admin/sub admin khu vực. Nếu giới thiệu người cho chính nơi mình đang điều hành sẽ không cần sự đồng ý của Admin/sub admin khu vực đó mà chỉ cần được sự đồng ý của toàn thể các mod trong box đó (với trường hợp box có quá 1 mod). Các nơi khác sẽ được quyết định bằng sự thông qua của hội đồng các Admin/sub admin khu vực.

Điều 9: Nick và password của mod là của cá nhân mod đó, tuyệt đối không được quyền cho người khác biết và sử dụng chung dưới bất kỳ hình thức và lý do nào. Nếu người sử dụng chung nick của mod vi phạm những điều luật của diễn đàn và lạm dụng quyền hành, mod đó sẽ là người chịu trách nhiệm. Hình phạt cụ thể như sau :

9.1 Đối với nhóm Mod khi share pass của các phòng họp khu vực nếu bị phát hiện sẽ trừ điểm và treo nick trong vòng 1 tuần. Trong 1 tuần đó phải hoàn thành các hình phạt kèm theo. Trường hợp nặng sẽ bị cắt chức.

9.2 Đối với nhóm Quản trị khi share pass phòng họp Quản trị nếu bị phát hiện sẽ trừ điểm kèm theo các hình phạt đóng góp khác. Trường hợp nặng sẽ bị cắt chức quản trị.

9.3 Đối với nhóm Mod/Admin khi share pass của chính mình cho người khác vào Phòng họp Admin/Mod bị phát hiện sẽ treo nick trong vòng 2 tuần. Trong 2 tuần phải hoàn thành các hình phạt kèm theo. Trường hợp nặng sẽ bị cắt chức.


Điều 10: Luật Cắt Mod
Một Mod có thể bị cắt chức nếu vi phạm điều luật thuộc các khoản sau:

10.1 Liên tục vi phạm nội quy chung, thiếu quan tâm, có những lời nói và hành vi không hay đối với thành viên hoặc không hòa hợp một cách công khai với các thành viên trong BQT.

10.2 Quá ba tuần không Đăng nhập.

10.3 Share nick/pass của mình hoặc pass các phòng họp cho người khác làm thiệt hại đến Diễn đàn và gây hậu quả nặng nề cho hệ thống.

10.4 Cắt chức Mod do BQT quyết định...


Điều 11: Luật Set Mod
Một Mem được set lên Mod theo điều luật gồm các khoản sau:

11.1 Do Admin khu vực chính thức thông qua và đưa quyết định cuối cùng.

11.2 Tham gia và trúng cử trong các kì thi tuyển Mod.

11.3 Mod do các Mod đề cử cùng với sự thông qua cuối cùng của Admin.

11.4 Thành viên được set Mod box cần set Mod không được vi phạm điều 1 chương 4 Mục 1.

Trường hợp một số box trong Khu vực thư viện Thông tin không cần nhiều Mod khi không cần thiết và một số khu vực đặc biệt chỉ tuyển Mod khi có yêu cầu.

Mục II: Đối với các Admin


Điều 1: Các Admin được quyền trực tiếp tham gia vào việc quản trị Bài Viết viết nếu Bài viết vi phạm các điều sau ở chương 2: Điều 1, Điều 2 và Điều 7.

Điều 2: Các Bài Viết viết vi phạm các nội quy khác (trừ nội quy về khẩu hiệu, chữ ký, hình đại diện), Admin không can thiệp trừ Admin tại khu vực đó.

Điều 3: Admin, kể cả admin khu vực, không can thiệp quá sâu vào nội bộ của từng box.

Điều 4: Các công việc như phân chia lại sắp xếp hệ thống, set một số quyền hạn đặc biệt cho từng người đều tuân theo luật admin lưu hành nội bộ.

Điều 5: Sub Admin là người quản lí một bộ phận/ khu vực của Diễn Đàn có quyền giới hạn trong khu vực/bộ phận quản lý. Sub Admin dự án có khả năng quản lý về thành viên/thông tin/dữ liệu trong phạm vi bộ phận/dự án họ đương nhiệm.

Điều 6: Bổ nhiệm Admin/Sub Admin do HDQT bỏ phiếu và quyết định. Các Mod và thành viên dự án có quyền đề cử người thích hợp cho khu vực/dự án của mình. Quyền quyết định cuối cùng là của HDQT.


Tổng Kết : Nội quy tóm gọn cho Thành viên là Các bạn sẽ không bị ảnh hưởng gì nếu Bài Viết viết của các bạn bằng Tiếng Việt Có Dấu hoặc Tiếng Anh.

A.K.A Thân!

_________________
Trách Nhiệm & Quyền Hạn Của Mod (phải đọc) Flamingtext_com_1302783374_29975
[color:c2d5=\\\\\\\"Red\\\\\\\"]♥ Cho tôi 1 vé trở về tuổi thơ ngày nắng hè ♥ Rong chơi hát ca như ngày còn là một cậu bé ♥ Nơi đó tôi gọi là đất mẹ ♥ Biết bao lời ru câu chuyện của bà như khe khẽ ♥ Nơi đó xanh đậm một hàng tre ♥ Tụm năm tụm bảy ... chung nhau chén nước chè ♥Admin
Mon May 16, 2011 10:29 pm
Admin
Admin

♪ ●Administrator● ♫

bác ko đăng cái này thì mấy MOD nó cũng onl nhiệt tình lắm
nn58 nn58

_________________
NAM ĐÁI NỮ DÒM NAM ĐÁI DỮ
NỮ ĐÁI NAM DÒM NỮ ĐÁI DAI
HANDSOME IS ME
WOW Lếu Láo :6: WOW Lếu Láo :6:Tyn Tũn
Tue May 17, 2011 8:43 am
Tyn Tũn
Tyn Tũn

●Cool-Member●

Tuỳ đứa thôu :771795:

_________________
Trách Nhiệm & Quyền Hạn Của Mod (phải đọc) Flamingtext_com_1302783374_29975
[color:c2d5=\\\\\\\"Red\\\\\\\"]♥ Cho tôi 1 vé trở về tuổi thơ ngày nắng hè ♥ Rong chơi hát ca như ngày còn là một cậu bé ♥ Nơi đó tôi gọi là đất mẹ ♥ Biết bao lời ru câu chuyện của bà như khe khẽ ♥ Nơi đó xanh đậm một hàng tre ♥ Tụm năm tụm bảy ... chung nhau chén nước chè ♥Tyn Tũn
Tue May 17, 2011 8:44 am
Tyn Tũn
Tyn Tũn

●Cool-Member●

Tuỳ đứa thôu :771795:

_________________
Trách Nhiệm & Quyền Hạn Của Mod (phải đọc) Flamingtext_com_1302783374_29975
[color:c2d5=\\\\\\\"Red\\\\\\\"]♥ Cho tôi 1 vé trở về tuổi thơ ngày nắng hè ♥ Rong chơi hát ca như ngày còn là một cậu bé ♥ Nơi đó tôi gọi là đất mẹ ♥ Biết bao lời ru câu chuyện của bà như khe khẽ ♥ Nơi đó xanh đậm một hàng tre ♥ Tụm năm tụm bảy ... chung nhau chén nước chè ♥Mr.Bin
Tue May 17, 2011 12:23 pm
Mr.Bin
Mr.Bin

♥ SUPER-MODERATOR ♥

Chắc là nhiệt tình đó ni mỗi lần onl thì cớ 1 , 2 thằng mà bà đặt nói onl nhiệt tình Trách Nhiệm & Quyền Hạn Của Mod (phải đọc) 1734077520 Trách Nhiệm & Quyền Hạn Của Mod (phải đọc) 1734077520 Trách Nhiệm & Quyền Hạn Của Mod (phải đọc) 1734077520 Trách Nhiệm & Quyền Hạn Của Mod (phải đọc) 1734077520 Trách Nhiệm & Quyền Hạn Của Mod (phải đọc) 1734077520Mr.Win™
Tue May 17, 2011 6:22 pm
Mr.Win™
Mr.Win™

♪ ●Administrator● ♫

Mr.Bin đã viết:Chắc là nhiệt tình đó ni mỗi lần onl thì cớ 1 , 2 thằng mà bà đặt nói onl nhiệt tình Trách Nhiệm & Quyền Hạn Của Mod (phải đọc) 1734077520 Trách Nhiệm & Quyền Hạn Của Mod (phải đọc) 1734077520 Trách Nhiệm & Quyền Hạn Của Mod (phải đọc) 1734077520 Trách Nhiệm & Quyền Hạn Của Mod (phải đọc) 1734077520 Trách Nhiệm & Quyền Hạn Của Mod (phải đọc) 1734077520

Kỳ rày forum đông lắm bác Bin !!! :771795:

_________________
Lếu Láo Live To SHine Lếu LáoMr.Dream
Tue May 17, 2011 8:08 pm
Mr.Dream
Mr.Dream

♥ SUPER-MODERATOR ♥

Mr.Win2 đã viết:
Mr.Bin đã viết:Chắc là nhiệt tình đó ni mỗi lần onl thì cớ 1 , 2 thằng mà bà đặt nói onl nhiệt tình Trách Nhiệm & Quyền Hạn Của Mod (phải đọc) 1734077520 Trách Nhiệm & Quyền Hạn Của Mod (phải đọc) 1734077520 Trách Nhiệm & Quyền Hạn Của Mod (phải đọc) 1734077520 Trách Nhiệm & Quyền Hạn Của Mod (phải đọc) 1734077520 Trách Nhiệm & Quyền Hạn Của Mod (phải đọc) 1734077520

Kỳ rày forum đông lắm bác Bin !!! :771795:

Ít bữa tới mùa lân bà con onl mới đông ák bác bin
Chừ tại chưa ai biết nhiều nên hơi ít

:4188: :4188:

_________________
Trách Nhiệm & Quyền Hạn Của Mod (phải đọc) 367473630007915879431Admin
Tue May 17, 2011 9:31 pm
Admin
Admin

♪ ●Administrator● ♫

haha . dạo ni 4rum update phiên bản mới bà con vào cm nhiệt tình lém
nn58 nn58

_________________
NAM ĐÁI NỮ DÒM NAM ĐÁI DỮ
NỮ ĐÁI NAM DÒM NỮ ĐÁI DAI
HANDSOME IS ME
WOW Lếu Láo :6: WOW Lếu Láo :6:Mr.Dream
Wed May 18, 2011 11:33 am
Mr.Dream
Mr.Dream

♥ SUPER-MODERATOR ♥

Mr.nikute đã viết:haha . dạo ni 4rum update phiên bản mới bà con vào cm nhiệt tình lém
nn58 nn58

4rum càng ngày càng đẹp
Không thể chê vào đâu được

44923 44923 44923

_________________
Trách Nhiệm & Quyền Hạn Của Mod (phải đọc) 367473630007915879431Mr.Win™
Wed May 18, 2011 11:41 am
Mr.Win™
Mr.Win™

♪ ●Administrator● ♫

Mr.Dream đã viết:
Mr.nikute đã viết:haha . dạo ni 4rum update phiên bản mới bà con vào cm nhiệt tình lém
nn58 nn58

4rum càng ngày càng đẹp
Không thể chê vào đâu được

44923 44923 44923

Phải kể đến công của anh Thạch !!! HÁ HÁ ! :771795: :771795:

_________________
Lếu Láo Live To SHine Lếu LáoMr.Dream
Wed May 18, 2011 12:09 pm
Mr.Dream
Mr.Dream

♥ SUPER-MODERATOR ♥

Mr.Win2 đã viết:
Mr.Dream đã viết:
Mr.nikute đã viết:haha . dạo ni 4rum update phiên bản mới bà con vào cm nhiệt tình lém
nn58 nn58

4rum càng ngày càng đẹp
Không thể chê vào đâu được

44923 44923 44923

Phải kể đến công của anh Thạch !!! HÁ HÁ ! :771795: :771795:

Thôi công ai không cần biết
Thấy đẹp là được

:771795: :771795:

_________________
Trách Nhiệm & Quyền Hạn Của Mod (phải đọc) 367473630007915879431Mr.kenvin
Wed May 18, 2011 3:11 pm
Mr.kenvin
Mr.kenvin

●V.I.P Member●

Đẹp wá thạch ơi. A thạch pro wá. Pác đã mang tới một diện mạo mới cho 4rum.tks pác nhjù :948: :948: :948:

_________________
Mắc Cười: Mắc Cười: Mắc Cười: I am Kevin Hùng Thèm Chãy Giãi Thèm Chãy Giãi Thèm Chãy Giãi Thèm Chãy GiãiTyn Tũn
Fri May 20, 2011 2:28 pm
Tyn Tũn
Tyn Tũn

●Cool-Member●

Mr.Win2 đã viết:
Mr.Dream đã viết:
Mr.nikute đã viết:haha . dạo ni 4rum update phiên bản mới bà con vào cm nhiệt tình lém
nn58 nn58

4rum càng ngày càng đẹp
Không thể chê vào đâu được

44923 44923 44923

Phải kể đến công của anh Thạch !!! HÁ HÁ ! :771795: :771795:

Thạch Sùng hay Thạch dừa :1967: :1967:

_________________
Trách Nhiệm & Quyền Hạn Của Mod (phải đọc) Flamingtext_com_1302783374_29975
[color:c2d5=\\\\\\\"Red\\\\\\\"]♥ Cho tôi 1 vé trở về tuổi thơ ngày nắng hè ♥ Rong chơi hát ca như ngày còn là một cậu bé ♥ Nơi đó tôi gọi là đất mẹ ♥ Biết bao lời ru câu chuyện của bà như khe khẽ ♥ Nơi đó xanh đậm một hàng tre ♥ Tụm năm tụm bảy ... chung nhau chén nước chè ♥Cutí
Sun Jul 17, 2011 1:33 pm
Cutí
Cutí

●V.I.P Member●

jyjyjry 4rum đông người ghê hỹ toàn là đực không có cái 4rum không xung jyjyjry

_________________
Cutí MắtmộtmíTrách Nhiệm & Quyền Hạn Của Mod (phải đọc) Flamingtext_com_1302783374_29975Mr.kenvin
Sun Jul 17, 2011 10:51 pm
Mr.kenvin
Mr.kenvin

●V.I.P Member●

nếu mún có cái thỳ pác khoa có em nào thỳ giới thiệu zô 4rum mình đy pác Kịt Kịt

_________________
Mắc Cười: Mắc Cười: Mắc Cười: I am Kevin Hùng Thèm Chãy Giãi Thèm Chãy Giãi Thèm Chãy Giãi Thèm Chãy GiãiSponsored contentVề Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết